មុនវិនិយោគវិស័យForexត្រូវដឹងរឿងទាំងនេះសិន | MoneyTalk – Toeuy Hong

មុនវិនិយោគវិស័យForexត្រូវដឹងរឿងទាំងនេះសិន | MoneyTalk – Toeuy Hong …

🔥0

Get Free Job Alerts in Your Email – Subscribe Now

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new jobs by email.

Join 767 other subscribers

18 Comments

 • @Nangtweentyfor

  February 13, 2024 - 12:08 am

  ខ្ញុំត្រេត៦ឆ្នាំហើយ

 • @pansokhom168

  February 13, 2024 - 12:08 am

  😘😘😘😘😘

 • @nangonlinetube8928

  February 13, 2024 - 12:08 am

  😘

 • @vuthy168gameflow

  February 13, 2024 - 12:08 am

  សួរស្ដី សុំសួរមួយបង
  FOREX Tutorial កម្មវិធី រកលុយដែរ
  តើយើង អាចដកលុយបានអត់?

 • @sarakang2324

  February 13, 2024 - 12:08 am

  Thank you

 • @ihsshsjdj4480

  February 13, 2024 - 12:08 am

  សួស្ដីលោកគ្រូតើខ្ញុំជួបលោកគ្រូតាមរបៀបណា

 • @chhoeunsavath2468

  February 13, 2024 - 12:08 am

  ដាក់ភ្លេងធ្វើអីបងថ្លង់ចង់ងាប់

 • @pisethkith9660

  February 13, 2024 - 12:08 am

  និយាយដូចអ្នក trade ប្រចាំថ្ងៃនឹងគេភ្លើណាស់ចឹង គេក៏ចេះមើលពត៌មានដែលលោក ។

 • @pisethkith9660

  February 13, 2024 - 12:08 am

  បើដូចបងអែងនិយាយ daily trader គេសុតតែយកវាជា ល្បែង?

 • @Visal.officail

  February 13, 2024 - 12:08 am

  ទទួលបានបង

 • @morodoksomneang5785

  February 13, 2024 - 12:08 am

  គេអាចបង្វិល មនុស្សជុំវិញ ឲ្យភាន់ច្រឡំបាន ប៉ុន្តែគេមិនអាច បង្វិលខ្លួនឯង ឲ្យភាន់ច្រឡំបានឡើយ ។

 • @DaDa-zq8sy

  February 13, 2024 - 12:08 am

  ល្អៗ

 • @nangqbng5133

  February 13, 2024 - 12:08 am

  ខ្ញុំបានរៀនពីវា4ឆ្នាំហើយល្មមយល់អាចយកផលបានពីវាខ្លះហើយ

 • @Koamtam2024

  February 13, 2024 - 12:08 am

  វា ត្រូវការចំណេះដឹងខ្ពស់ និងអារម្មណ៍នឹងន៎ ទើបអាចក្លាយជនវិយោគទីផ្សារមូលទានប័ត្រនេះ។

 • @nokorplaymedia5968

  February 13, 2024 - 12:08 am

  បេីBusiness CambodiaនៅតែនិយាយពីអាForexនឹងទៀត​ ខ្ញុំ​ឈប់គាំទ្រហេីយ​ ខ្ញុំ​នឹងunsubsribeម៉ង

 • @nokorplaymedia5968

  February 13, 2024 - 12:08 am

  ឈប់និយាយពីអាវិស័យForexនេះទៀតទៅ​ ប្រយ័ត្ន​គេReport Channel ព្រោះ​គេកំពុងតែស្អប់អាវិស័យForexនេះផង

 • @opportunityrenovation6600

  February 13, 2024 - 12:08 am

  Fak

 • @sokmeanhns1205

  February 13, 2024 - 12:08 am

  Good

Leave a Reply