រកលុយបានទៀតហើយជាមួយ Camads168 ចុះឈ្មោះភ្លាមទទួលបាន 10$ភ្លាមៗ / Earn …


source

🔥6

44 Comments

 • Rit thy

  August 13, 2022 - 11:02 am

  មានវើបសាយណាដកលុយបានហើយដូចវើយសាយនឹងដែរអត់

 • Rit thy

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងវើបសាយនេះនៅដកលុយបានអត់
  ហើយវើបសាយញុមមិចបានជាអត់មានកន្លែងដកលុយចឹង

 • Sakada Vongvong

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ដកលុយអតកើត

 • Leng Pisey

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងតើមានappណាដែលងាយស្រួលរកលុយដូចappនឹងទៀតអត់ដោយមិនចាំបាច់ណែនាំមិត្តភក្តិ ជួយ ប្រាប់ផងបងប្រុស

 • Leng Pisey

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងមិចបានជាខ្ញុំដកលុយអត់បាន

 • Chanta Lieng

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ញុមចូលទៅក្នងលីងអត់បានផងនឹង

 • Khon Khmer

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងញុមដកលុយអត់បានទេឥឡូវនេះ

 • tii 16

  August 13, 2022 - 11:02 am

  សួស្តីបងខ្ញំុ shear link ខ្ញំុឪ្យមិត្តខ្ញំុគាត់ register ហើយមិចអត់ឃើញលុយចូលក្នុង account ខ្ញំុចឹងបង

 • Lonh Pu

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ដកលុយអត់បាន

 • Pork davit

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ប៉ុន្មានដក់លុយបានបង

 • sa rey

  August 13, 2022 - 11:02 am

  Bro ខ្ញុំចុចជាប់កម្មវិធីនិងជួយប្រាប់ផង

 • Bros Sngoun

  August 13, 2022 - 11:02 am

  មិចខ្ញុំចុចលីងហើយមិចបានមិនឃើញកន្លែងចុះឈ្មោះចឹង

 • K-pop and Cambodia fan dara

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ខ្ញុំចុចហើយដោនអត់ បង

 • 4T K

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងញុមបាន18$មិចញុមដកកាទុយវាអត់បានចឹង

 • សុទ្ធី សៀមរាប

  August 13, 2022 - 11:02 am

  តើwebsiteមួយនឹងនៅតែរកលុយបានទៀតទេ?😊

 • CH chin

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងដកលុយប៉ុន្មានដកបាន

 • Mistin EX gusion

  August 13, 2022 - 11:02 am

  នៅថៃធ្វើមិចបង😔

 • khun pheakdey

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងពានិជ្ជកម្មតិចពេកបើកតែ៤ ៥ថ្ងៃអស់

 • sum sokleng

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ខ្ញុំបាទមានបញ្ហាជាមួយគណនីរបស់ខ្ញុំ Login អត់បានសោះ…តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច? អរគុណ។

 • HOW TO TV

  August 13, 2022 - 11:02 am

  មិនខ្ញុំដកលុយមិនកើត

 • គ្រូយួន តម្រុយឆ្នោត

  August 13, 2022 - 11:02 am

  មានអ្នកដកបានឬនៅបងៗ

 • Mëng Ërr

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងប្រាប់ពីរប្រៀបដកផង

 • KH COMEDY

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បើកលុយក្នុងកម្មវិធីគេ

 • Movie Drama

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ណែនាំបានលុយប៉ុន្មាន

 • MR CHANDYツ

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ហេតុអីដក5$អត់បាន

 • Seven

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បញ្ជូលកាតបានអត់10$នឹងបង

 • Mrr BekZz Zin

  August 13, 2022 - 11:02 am

  កម្មវិធីអីដែរបង

 • Ly K.H

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងមេចពេលបង្កើតហើយខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទបើកវិញឡុកអុីចូលវិញឥតឃើញលុយចឹង

 • James Bond

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ប៉ុន្នានថ្ងៃបានគេផ្ញេីរលុយចូលគណនីwingយេីងខ្ញុំផ្ញេីរ3ថ្ងៃហេីយអតើឃេីញផង

 • Love You

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ខ្ញុំបាន ១២.25$ អាចដកបានអត់

 • AK 9999

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ប"ុន្មានដុល្លាបានដកបាន

 • SOPHY SOR

  August 13, 2022 - 11:02 am

  តើរបៀបដកលុយបែបណាទៅបង

 • Tola Songs Official

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងញុមដកលុយអត់បាទទេ10$វាថាទឹកលុយរបស់ញុមមិនទាន់គ្របចំនួនដែលក្រុមហុ៊នបានកំណត់ទេ

 • 4T5 Technical

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ដកយ៉ាងម៉េចបង

 • SORM DET

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ដកលុយតាមណាប្រើpaypalអត

 • Pozz OL

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បញ្ចូលកាតបានអត់បង

 • Ti Na

  August 13, 2022 - 11:02 am

  វេបសាយនិងឈ្មេាះអីបង

 • Kom San

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ប្រាប់ពីវិធីក្នុងការដកលុយផងបង

 • ᏖᎥᎷᎧᏒᏋ ᏦᏂ

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងធ្វើវិដេអូដកលុយបង

 • ផាន់ណា រតនា

  August 13, 2022 - 11:02 am

  បងជួយធ្វើវីដេអូពីរបៀបបង្កើត Visa card នៅប្រទេសរុស្សីផង🙏🙏🙏

 • Dara Rothy

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ប៉ុន្មានដុល្លារទើបដកបាន

 • Lamy Ngeth

  August 13, 2022 - 11:02 am

  គាំទ្រ🤝

 • DARA MAKE MONEY

  August 13, 2022 - 11:02 am

  ឡូយមែនរកលុយងាយៗ

 • مراقبت از سالمند در مشهد

  August 13, 2022 - 11:14 am

  با بالا رفتن سن والدین، جسمشان در
  برابر شرایط، بیماریها، محیط و فضا آسیب
  پذیر میشود. این زمانی است که باید از آنها
  مراقبت شود تا زندگی شاد و سلامتی را داشته باشند.

  با افزایش سن،‌کارهای روزمره دشوارتر میشود.
  توانایی زندگی در خانه
  باعث احساس راحتی و استقلال میشود.
  خدمات پرستاری در خانه همچنین میتواند
  به بیماران کمک کند تا سطح اعتماد به نفس
  خودشان را حفظ و یا افزایش بدهند.

  زندگی در یک خانه سالمندان یا تسهیلات زندگی باعث میشوند تا افراد
  سالمند احساس شکست، درماندگی،‌افسردگی و یا حتی تلخی کنند..

  با توجه به افزایش جمعیت سالخوردگان در کشور مراقبت از سالمندان در منزل نیاز جدید جامعه است.
  مراقبت از سالمند در صف گرفتن مجوز به عنوان
  یک رشته دانشگاهی جدید است.
  نگهداری از سالمند یکی از مشغولیت های ذهنی افرادی است که والدین سالخورده دارند.
  سالمندان نیاز های خاص خود را دارند که شامل : عاطفی ، معیشتی و … می باشد.

  تمایل سالمندان و فرزندانشان فراهم کردن نیازهای آنان در منزل است.
  مراقبت سالمندان یک شغل نیست بلکه عشق است

Comments are closed.