Job title: Underhållsledare – Vattenfall Services, Norrtälje

Company: Vattenfall

Job description: Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation. Vill du vara en…

Expected salary:

Location: Norrtälje, Stockholm

Job date: Tue, 02 Nov 2021 04:51:01 GMT

Apply for the job now!

🔥0
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *