Job title: Beredare – Vattenfall Services, Roslagen

Company: Vattenfall

Job description: Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation. I den här öppna…

Expected salary:

Location: Storstockholm

Job date: Tue, 11 Jan 2022 05:56:14 GMT

Apply for the job now!

🔥0
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *