Affärsansvarig Säljare – BYGG


Job title: Affärsansvarig Säljare – BYGG

Company: Prevex

Job description: Prevex är idag en självklar och ledande partner för proffshantverkare i region syd, väst och mellan. Med välrenommerat varumärke, nationella kunder och ett unikt erbjudande av produkter till entreprenörer inom Bygg och Installation, har Pre…

Expected salary:

Location: Stockholm

Job date: Sun, 17 Apr 2022 22:33:25 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: