Job title: Arbetsterapeut inom ortopedisk rehabilitering

Company: Region Uppsala

Job description: Vår verksamhet Verksamhetssområde rehabilitering och smärtcentrum består av tre sektioner: hälsoprofessioner, smärtcentrum och rehabiliteringsmedicin. Samtliga sektioner kännetecknas av välfungerande interprofessionellt samarbete, något v…

Expected salary:

Location: Uppsala

Job date: Sat, 16 Sep 2023 06:39:34 GMT

Apply for the job now!

🔥0

Get Free Job Alerts in Your Email – Subscribe Now

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new jobs by email.

Join 770 other subscribers