Job title: Behandlare till Mini Maria Södra Älvsborg

Company: Borås Stad

Job description: bra om du har utbildning i MI och även andra kvalificerade behandlingsmetoder som exempelvis ÅP, MET och/eller HAP/CPU, även…

Expected salary:

Location: Älvsborg, Göteborg

Job date: Sat, 20 Aug 2022 23:22:12 GMT

Apply for the job now!

#Behandlare #Mini #Maria #Södra #Älvsborg

🔥0