Beläggningsarbetare


Job title: Beläggningsarbetare

Company: Din Distribution Sverige AB

Job description: Om jobbet: Arbetet innebär en stor variation av arbetsuppgifter. Schaktarbeten Rörläggning Terrasering och överbyggnad Plattor, marksten, murar av betong Natursten så som gatsten, skiffer, hällar och sprängstensmurar Nätstaket så so…

Expected salary:

Location: Storstockholm

Job date: Sat, 16 Apr 2022 07:32:06 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: