CAD Designer Värmepump


Job title: CAD Designer Värmepump

Company: Siemens-Energy

Job description: gymnasieingenjör med flerårig erfarenhet inom området. Dina ansvarsområden Design av svetsade konstruktioner (T.ex. Skid och plattform…). NX-ansvarig för växel- Design av lyftverktyg Skall kunna hantera leverantörskontakter Att skapa underlag för tekniska…

Expected salary:

Location: Finspång, Östergötland

Job date: Tue, 05 Apr 2022 22:16:18 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: