Job title: Cybersecurity Engineer till växande bolag

Company: Jobnet

Job description: Om jobbet: Cybersecurity engineer med intresse för ISO 21434 till mindre bolag med stora kunder. På SystemWeaver blir du en del av ett expanderande och engagerat team där du kommer att befinna dig i den optimala knutpunkten mellan kundpro…

Expected salary:

Location: Västra Götaland

Job date: Wed, 08 Nov 2023 08:29:49 GMT

Apply for the job now!

🔥0