Doktorand inom kollaborativ innovation/design för hållbara transportsystem


Job title: Doktorand inom kollaborativ innovation/design för hållbara transportsystem

Company: Kungliga Tekniska högskolan

Job description: Enheten Integrerad Produktutveckling och Design, Maskinkonstruktion på skolan för Industriell Teknik och Management söker… en doktorand inom kollaborativ innovation och design. Tjänsten innebär en studietid på fyra år vid heltidsstudier. Enheten…

Expected salary:

Location: Stockholm

Job date: Thu, 07 Apr 2022 23:51:25 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: