Enhetschef till Digitala tjänster och Design i Lund


Job title: Enhetschef till Digitala tjänster och Design i Lund

Company: Region Skane, Digitalisering IT och MT

Job description: utvecklingen inom en av Sveriges största organisationer? Enheten för Digitala Tjänster och Design är en nyinrättad enhet…

Expected salary:

Location: Lund, Skåne

Job date: Sat, 02 Apr 2022 22:27:48 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: