Fastighetstekniker, Fastighet, Umeå


Job title: Fastighetstekniker, Fastighet, Umeå

Company: Region Västerbotten

Job description: Om jobbet: Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Fastighet är en del i verksamhetsområde Digitali…

Expected salary:

Location: Västerbotten

Job date: Tue, 21 Jun 2022 05:04:58 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

%d bloggers like this: