Forskningsingenjör inom VSLI design automation


Job title: Forskningsingenjör inom VSLI design automation

Company: Kungliga Tekniska högskolan

Job description: doktorandstudenter från hela världen och en fakultet som är världsledande inom design av inbyggda system, datorarkitetur… (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens. Examen ska vara avlagt inom i elektroteknik och VLSI-design

Expected salary:

Location: Kista, Stockholm

Job date: Fri, 24 Jun 2022 02:38:13 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

%d bloggers like this: