Forskningsingenjör inom VSLI design automation


Job title: Forskningsingenjör inom VSLI design automation

Company: Kungliga Tekniska högskolan

Job description: som är världsledande inom design av inbyggda system, datorarkitetur, designautomation och halvledare Kvalifikationer… eller motsvarande kompetens. Examen ska vara avlagt inom i elektroteknik och VLSI-design. – Ingående förståelse för modern datorstödd…

Expected salary:

Location: Storstockholm

Job date: Fri, 24 Jun 2022 04:24:27 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

%d bloggers like this: