Job title: Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i rettsvitenskap

Company: Nord universitet

Job description: Om stillingen Vi på fakultet for samfunnsvitenskap vil styrke vårt rettsvitenskapelige fagmiljø, og leter etter en ny kollega! Juridisk kompetanse er sterkt etterspurt både i studiene vi tilbyr og på forskningsområdene våre. Rettsliggjøri…

Expected salary:

Location: Bodø, Nordland

Job date: Sun, 11 Sep 2022 22:57:10 GMT

Apply for the job now!

#Førsteamanuensisførstelektoruniversitetslektor #rettsvitenskap

🔥1