Gymnasielärare i mediaämnen, design och bild på Vimmerby gymnasium


Job title: Gymnasielärare i mediaämnen, design och bild på Vimmerby gymnasium

Company: Vimmerby kommun

Job description: medieinriktningen. Vi använder oss av Adobe Creative Cloud så erfarenhet inom detta efterfrågas. Inom kurserna design och bild kopplar… du kursmålen mot Teknikprogrammets inriktning design– och produktutveckling. Vi tror att du har ett genuint intresse…

Expected salary:

Location: Kalmar

Job date: Thu, 07 Apr 2022 05:29:14 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: