IT-samordnare till enheten för Vårdsystem och e-hälsa inriktning diagnostik


Job title: IT-samordnare till enheten för Vårdsystem och e-hälsa inriktning diagnostik

Company: Region Östergötland

Job description: Verksamhetsområde verksamhetsutveckling består av cirka 80 medarbetare med huvudfokus på att hålla ihop, prioritera och kompetensförsörja hälso- och sjukvårdens utvecklingskraft ur ett verksamhetsnära processperspektiv. Verksamhetsområdet ä…

Expected salary:

Location: Linköping, Östergötland

Job date: Sat, 26 Mar 2022 08:49:41 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: