IX-designer inom immersiv visualisering


Job title: IX-designer inom immersiv visualisering

Company: Linköpings universitet

Job description: interaktionsdesign och UX design. Din framtida arbetsplats Du kommer att arbeta på avdelningen för medie- och informationsteknik…

Expected salary:

Location: Östergötland

Job date: Tue, 21 Jun 2022 23:11:18 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

%d bloggers like this: