Job title: Kundundersökare

Company: Klimathjalpen

Job description: Klimathjälpen arbetar med att öka medvetenheten kring miljön, och för att minska de årliga utsläppen av koldioxid. Vårt mål är att få så många människor som möjligt att bli mer medvetna om miljön samt minska sina utsläpp av koldioxid. Vi s…

Expected salary:

Location: Göteborg

Job date: Sun, 19 Nov 2023 23:46:53 GMT

Apply for the job now!

🔥0