Logistik- och transportsamordnare


Job title: Logistik- och transportsamordnare

Company: Clevry

Job description: Sundqvist, ett “House of Brands” med säte i Göteborg, är en generalagentur som förser den nordiska marknaden med köksredskap inom premiumsegmentet. Sundqvist historia började redan 1963 och under åren har de utvecklats till en självklar sam…

Expected salary:

Location: Göteborg

Job date: Sun, 17 Apr 2022 22:29:43 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: