Mystery Shopper med en Skoda för verkstadsbesök


Job title: Mystery Shopper med en Skoda för verkstadsbesök

Company: Nordic Mystery Shopping Sverige AB

Job description: Om jobbet: Nu har vi ett uppdrag där vi behöver fler Mystery Shoppers som har tillgång till just en Skoda som är högst 8 år (bensin eller diesel), och kan åka med den bilen till en auktoriserad verkstad för enklare serviceåtgärder (inte f…

Expected salary:

Location: Jönköping

Job date: Sat, 16 Apr 2022 07:32:04 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: