Job title: Postdoktor i lipidbioanalytisk kemi av luftvägssjukdomar

Company: Karolinska Institutet

Job description: med forskare vid University of California San Francisco (UCSF) ( och ). Vem är du? Vi söker motiverade kandidater…

Expected salary:

Location: Solna, Stockholm

Job date: Sun, 11 Sep 2022 06:23:30 GMT

Apply for the job now!

#Postdoktor #lipidbioanalytisk #kemi #luftvägssjukdomar

🔥1