Job title: Postoperativ sykepleier

Company: Vestre Viken

Job description: Postoperativ er en del av intensivavdelingen. Vi har høy aktivitet og ønsker å styrke bemanningen til postoperative pasienter. Vi søker etter sykepleiere uten videreutdanning med erfaring fra kirurgisk eller ortopedisk avdeling til å jobbe …

Expected salary:

Location: Hønefoss, Viken

Job date: Sun, 11 Sep 2022 22:58:01 GMT

Apply for the job now!

#Postoperativ #sykepleier

🔥2