Job title: Psykisk helse og rusvern, Vinkelbygget søker sykepleier/vernepleier til 100 % fast stilling

Company: Hå kommune

Job description: Tjenesteområdet helse og sosial har, i avdeling for psykisk helse og rusvern, Vinkelbygget, ledig 100 fast stillling, inkludert arbeidshelg hver 3. uke. Vinkelbygget består av 16 leiligheter. 12 av disse er institusjonsplasser, inkludert …

Expected salary:

Location: Varhaug, Rogaland

Job date: Sun, 11 Sep 2022 22:54:47 GMT

Apply for the job now!

#Psykisk #helse #rusvern #Vinkelbygget #søker #sykepleiervernepleier #til #fast #stilling

🔥0