Psykolog, vikariat


Job title: Psykolog, vikariat

Company: Västra Götalandsregionen

Job description: Om jobbet: Regionhälsan satsar på små barns psykiska hälsa, kom och var med! Psykologmottagningar föräldraskap och små barn i Västra Götalandsregionen kommer under hösten 2022 att starta ett projekt för behandling av små barn med symtom…

Expected salary:

Location: Västra Götaland

Job date: Sat, 16 Apr 2022 07:31:45 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: