Job title: Säsongsarbetare till Tjamstabacken i Malå – 3-5 tjänster

Company: Malå kommun

Job description: Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun. Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig v…

Expected salary:

Location: Malå, Västerbotten

Job date: Sun, 19 Nov 2023 08:01:23 GMT

Apply for the job now!

🔥0

Get Free Job Alerts in Your Email – Subscribe Now

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new jobs by email.

Join 768 other subscribers

Leave a Reply