Sektionschefer till Power Distribution Design


Job title: Sektionschefer till Power Distribution Design

Company: Saab

Job description: . Din roll Som chef för en av de två sektionerna för Power Distribution Design kommer du att vara en del av ledningsgruppen… och rapportera till chefen för Electronics and Embedded Design. Ditt ansvar innefattar: * Att coacha och leda din personal…

Expected salary:

Location: Västra Götaland

Job date: Thu, 23 Jun 2022 05:20:46 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

%d bloggers like this: