Senior HW Designer till Video & Display Systems


Job title: Senior HW Designer till Video & Display Systems

Company: Saab

Job description: krav, design, implementation, integration till verifiering och produktifiering. I ditt dagliga arbete kommer du att arbeta i nära… att vara involverad i alla faser i utvecklingsarbetet såsom specificering, HW-systemering, konceptuell design, arkitekturfrågor…

Expected salary:

Location: Järfälla, Stockholm

Job date: Sat, 02 Apr 2022 22:09:19 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: