Senior Produkt Designer


Job title: Senior Produkt Designer

Company: Lassie AB

Job description: att vara med och driva design över hela produktens livscykel, från idé via research och prototyp-framtagning till slutlig design. Du är trygg… av att arbeta med produkt-design för webb- och app. En gedigen förståelse för användarforskning och prototyp-metoder…

Expected salary:

Location: Storstockholm

Job date: Thu, 23 Jun 2022 00:24:16 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

%d bloggers like this: