Job title: Software Developer C++ Machine Learning

Company: Syntronic

Job description: med dem. Nu söker vi en motiverad Software Developer till kontoret i Göteborg för att utveckla verktyg för kalibrering… en Software Developer med trygghet i C++ och intresse för större komplexa system/applikationer. Arbetsuppgifter som Software

Expected salary:

Location: Västra Götaland

Job date: Sat, 13 Aug 2022 01:35:26 GMT

Apply for the job now!

#Software #Developer #Machine #Learning

🔥0