Job title: Speciallärare till Soldalaskolan

Company: Södertälje kommun

Job description: vara med i det spännande arbetet med att utveckla elevhälsoarbetet mot högre måluppfyllelse för våra elever. Soldalaskolan är en CPU-skola…

Expected salary:

Location: Södertälje, Stockholm

Job date: Fri, 02 Sep 2022 01:02:20 GMT

Apply for the job now!

#Speciallärare #Soldalaskolan

🔥0