Specialpedagog


Job title: Specialpedagog

Company:

Job description: Om arbetsplatsen Vill du göra skillnad på riktigt? Vill du vara en viktig resurs när det gäller skolutveckling? Vill du arbeta på en skola där vårt mål är att alla elever ska lämna skolan med högt buret huvud och med stolthet i bröstet öv…

Expected salary:

Location: Klippan, Skåne

Job date: Sun, 17 Apr 2022 22:43:08 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: