Teknisk projektledare


Job title: Teknisk projektledare

Company: Willo AB

Job description: Om jobbet: Willo AB är ett högteknologiskt expansivt företag med fokus på skärande bearbetning. Willo AB grundandes i Växjö år 1956 och har idag utvecklats till ett ledande företag inom produktion av små produkter med kritisk funktion. Fö…

Expected salary:

Location: Kronoberg

Job date: Sat, 16 Apr 2022 07:32:04 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: