Universitetsadjunkt i Design med ett fokus på skiss och visualisering


Job title: Universitetsadjunkt i Design med ett fokus på skiss och visualisering

Company: Göteborgs universitet

Job description: . HDK-Valands utbildningar i design utgår från ett helhetsperspektiv på design, och fokuserar särskilt på den gemensamma… och system i en postdisciplinär anda där stor vikt läggs vid sociala och samhälleliga aspekter av design. HDK-Valands…

Expected salary:

Location: Västra Götaland

Job date: Thu, 07 Apr 2022 04:11:46 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: