Universitetsadjunkt i Design med ett fokus på skiss och visualiseringskunskap


Job title: Universitetsadjunkt i Design med ett fokus på skiss och visualiseringskunskap

Company: Göteborgs universitet

Job description: utbildningar i design utgår från ett helhetsperspektiv på design, och fokuserar särskilt på den gemensamma gestaltningskompetensen… i en postdisciplinär anda där stor vikt läggs vid sociala och samhälleliga aspekter av design. HDK-Valands designutbildningar består…

Expected salary:

Location: Göteborg

Job date: Thu, 07 Apr 2022 02:07:54 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: