UX-designer till Precio Fishbone i Malmö


Job title: UX-designer till Precio Fishbone i Malmö

Company: Framtiden

Job description: och rollen kan vara formbar. Krav: – Lägst YH inom relevant område. Till exempel UX, informations- och mediateknik, design

Expected salary:

Location: Skåne

Job date: Sat, 16 Apr 2022 02:20:14 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: