UX/UI-designer med intresse för sport


Job title: UX/UI-designer med intresse för sport

Company: Friday

Job description: och produkter. Har du en god känsla för design och vill utveckla din kompetens på några utav Sveriges mest välbesökta sportsajter… Förbättra och ta fram nya brand guidelines och ansvara för implementering av dessa Ta fram UI-design för både webb och app…

Expected salary:

Location: Stockholm

Job date: Tue, 21 Jun 2022 22:05:18 GMT

Apply for the job now!

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

%d bloggers like this: